Termowizja wykrywanie wycieków

Zajmujemy się poszukiwaniem wycieków z C.O. oraz C.W.U.  Wykorzystujemy zjawisko przyrostu/spadku temperatury w miejscu wycieku, co pozwala określić w sposób bezinwazyjny miejsce awarii. Dodatkowo używamy miernika wilgotności materiałów budowlanych. Dzięki nam zlikwidujesz przyczynę zawilgoceń w swoim budynku.

Badanie może być użyteczne w wykrywaniu:

  • nieszczelności instalacji grzewczej tradycyjnej i podłogowej
  • nieszczelności instalacji przesyłowcyh mediów
  • wykrywaniu przyczyn zawilgocen powierzchni

W załączniku termogramy z wykrytego przecieku z instalacji CO na terenie zakładu Wyciek_termogramy.pdf.

Poniżej zdjęcia wykrytych przykładowych awarii.

Ogrzewanie podłogoweWyciek z ogrzewania podłogowego