Świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty

Podstawą prawną tzw. Białych certyfikatów jest Ustawa o efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty czyli świadectwa efektywności energetycznej są wydawane za uzyskaną oszczędności energii, w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

Wstępny audyt dla Państwa firmy wykonywujemy gratis. Działamy w formule  „success fee” co oznacza, iż jesteśmy opłacani  po uzyskaniu dofinansowania.

Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia całego procesu za Państwa od złożenia dokuemntacji do sprzedażą biały certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii SA .

Algorytm postępowania polega na: