Świadectwa energetyczne

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania certyfikatów charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub najmowi,  a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Obecnie każdy inwestor jest zobowiązany posiadać projektowaną charakterystykę energetyczną w projekcie budowlanym.
 
Ustawa mówi również, że w przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Sporządzenie certyfikatu energetycznego pozwala klientowi spełnienić wymagania prawne, jak również zabezpiecza przez zakupieniem energochłonnego i wymagającego dużych nakładów finansowych budynku lub mieszkania.

Posiadanie takiego certyfikatu w stosunku do niewielkich pieniędzy wydanych na jego sporządzenie może zwrócić się z nawiązka podczas sprzedaży.

Certyfikat w czytelny sposób pokazuje energochłonność obiektu oraz koszty/oszczędności z tego wynikające.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania  świadectw charakterystyki energetycznej.

Certyfikaty wykonujemy w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
 
Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku.