Badania termowizyjne

Termowizja jest to metoda badawcza polegająca na prostym bezinwazyjnym, nieniszczącym,natychmiastowym zdiagnozowaniu stanu cieplnego badanego przedmiotu, urządzenia czy obiektu.

Badania termowizyjne wykonujemy kamerą wysokiej rozdzielczości Testo 882 , posiada ona matryce 320x240 i wysoką czułość termiczną.

Warto postawić na jakość przy wykonywaniu badan termowizyjnych i zapytać usługodawcę o parametry sprzętu pomiarowego.

 

Pomiary termowizyjne wykonywane przez naszą firmę są zgodne z PN 13187( Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.)

 

Posiadamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów termowizyjnych. Wykonaliśmy już ponad 200 różnych termowizji obiektów,urządzeń i budynków.

 

Rynek dla usług termowizyjnych jest bardzo szeroki i zależy od wymagań klienta.

Badania termowizyjne można wykorzystać w :

  • sprawdzeniu mieszkania, domu przed zakupem lub odbiorem od developera pod kątem ewentualnych wad wykonawczych

  • wykrywaniu zawilgoceń, analizę występowania punktu rosy, błędów w izolacji cieplnej budynków

  • wykrywaniu miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, wykrywanie awarii ogrzewania podłogowego, lokalizacji miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej

  • nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn, wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł,pasków napędowych, łańcuchów, transporterów, kompresorów, pomp, wykrywania punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych

  • termowizji urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego

  • termowizji tablic i rozdzielni elektrycznych w zakładach dla celów ubezpieczenia

  • badaniu obwodów elektronicznych w celu określenia rozpływu ciepła oraz oceny jakości schłodzenia podzespołów


W trakcie badania na bieżąco są omawiane wszytkie defekty termiczne wraz z propozycjami sposobów ich zlikwidowania. Wszytkie termogramy wykonane podczas ekspertyzy są przekazywane drogą elektroniczną zleceniodawcy. Istnieje możliwość wykonania raportu termowizyjnego z przeprowadzonej analizy.

W załączniku przykładowy raport Raport_stan_domu.pdf.

W dziale Galerii mogą Państwo zobaczyć przykładowe termogramy wykonane naszą kamerą termowizyjną.