Problem z "zimnymi gniazdkami"

Czy nie wydaje się czasem Państwu, iż z waszych gniazdek wieje ?
W przypadku naszych budynków przy zwiększonym grubościach izolacji cieplnej zapominamy, iż często straty ciepła tkwią w szczegółach. Najczęściej etap wykonywania punktów elektrycznych nie jest wykonywany z zachowaniem zasad szczelności powietrznej. Ma to szczególnie znaczenie w cieńszych ścianach nośnych. Przy wykonywaniu otworu pod puszkę elektryczną dochodzi do uszkodzeń w ścianie nośnej , które nie zostają dokładnie zaślepione. Powszechnie bierze się pod uwagę, iż warstwa styropianu "przykryje" te punkty. Pod względem przenikania ciepła na pewno, lecz pozostaje problem przewiewów powietrznych. Jak uniknąć tych problemów ?
  • Po pierwsze istnieje możliwość instalacji puszek szczelno powietrznych, jednak ich największym minusem jest cena. Kilkakrotnie większa niż tradycyjnych.
  • Drugie rozwiązanie to upewnienie się przy instalacji puszek o szczelność powietrzną poprzez zapianowanie i doszczelnienie zaprawą.