Opublikowane na Certyfikaty energetyczne, termowizja i kamery termowizyjne (https://www.ruterm.pl/)

Audyty energetyczne

Audyt określa stan faktyczny, w jakim znajduje się dany budynek, a następnie wskazuje rozwiązanie czyli sposób modernizacji budynku, który  prowadzić będzie  do osiągnięcia optymalnych wyników dotyczących oszczędności energii w stosunku do przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
   
Zgodnie z zapisami  Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów,  warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego remontowego (modernizowanego) budynku i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.
  
Formy pomocy to :

 
Więcej informacji  w linku audyt dla celów termomodernizacji.

Wykonanie audytu energetycznego daje klientowi informacje na temat rzeczywistego stanu budynku i koniecznego zakresu jego termomodernizacji, a tym samym dobranie optymalnych nakładów finansowych dla uzyskania jak najlepszego wyniku dotyczącego oszczędności energii.
 
Audyty wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


Adres źródła: https://www.ruterm.pl/audyty-energetyczne